U brošuri se nalaze odgovori na najčešća pitanja o trgovanju ljudima koja su postavljali brojni građani na SOS liniju namijenjenu ponajprije žrtvama trgovanja ljudima, ali i svima onima koji žele saznati nešto više o tom problemu - što je zapravo trgovanje ljudima, što trebaju učiniti prije odlaska na rad ili školovanje u inozemstvo, koje informacije trebaju imati pri ruci - ili pak žele prijaviti sumnju ili slučaj trgovanja ljudima.
Sneakers StoreM2k Tekno
 
Preuzimanje brošure PREKINITE LANAC trgovanja ljudima