NAŠI ZAHTJEVI
(sukladno zahtjevima CATW- a  - Internacionalne koalicije protiv trgovanja ženama)
Running sport mediaNike Air Force 1 07 Premium Just Do It AR7719-100 Shoes – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers
 
 
  • Obustaviti bilo kakvo kažnjavanje žena u prostituciji, jer su one žrtve, a ne počiniteljice kriminalnog ponašanja.
  • Kriminalizirati sve one koji kupuju, vrbuju i iskorištavaju žene i djecu, te sve one koji potiču i promoviraju seksualno iskorištavanje. Pored svodnika i trgovaca ljudima kazneno goniti i korisnike seksualnih usluga.
  • Odbaciti državne politike i prakse kojima se žene usmjeravaju u uvjete seksualnog iskorištavanja.
  • Osigurati edukaciju i mogućnosti zapošljavanja kako bi se unaprijedio status žena i njihov položaj u društvu, te time smanjila potreba da se one odaju prostituciji kako bi preživjele.
  • Spriječiti legalizaciju prostitucije jer joj je konačni cilj jedino legalizacija unosnog posla i industrije seksualnog iskorištavanja žena. To je nasilje nad ženama, zloupotreba ženske seksualnosti i podržavanje odnosa neravnopravnosti spolova u društvu