UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), odjel UN-a iz Beča je u suradnji sa nevladinim organizacijama iz regije, od kojih je Hrvatsku predstavljala PETRA mreža, kreirao kampanju protiv trgovanja ljudima, koja se satojala od medijskih aktivnosti (tri TV spota, oglasi, intervjui, javne izjave, Internet), oglasa na javnim mjestima (city light, posteri različitih dimenzija – u četiri različite varijante), te raglednica. 
LTB - JuzsportsShops | nike compete run air force program
Provodila se kroz suradnju s institucijama (centri za socijalnu skrb, dječji, đački i odgojni domovi, škole, policija, zavodi za zapošljavanje, pravosudne institucije), lobiranjem kod državnih institucija za poželjne promjene zakona (relevantna ministarstva, Sabor, saborski odbor za ljudska prava, ravnopravnost spolova, pravobraniteljica), javnim raspravama (okrugli stolovi, tribine)  i edukacijama  (seminari, radionice).
 
Zašto je potrebna ova kampanja?
 
Trgovanje ženama je na našim prostorima dugo prisutan problem koji kao takav nije bio prepoznat u društvu te je još uvijek nedovoljno prisutan u javnosti. Potpisivanjem Konvencije UN protiv transnacionalnog organiziranog kriminala u Palermu 2000.god. Hrvatska je problem trgovanja ljudima i ozvaničila,  te je time potreba za aktivnostima u cilju njegovog suzbijanja postala jos izraženija. Kampanja bi trebala postati dio nacionalnih mehanizama za suzbijanje trgovanja ljudima i u značajnoj mjeri ostvariti i podršku Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, jer bi trebala među ostalim upozoriti i na temeljne uzroke ovog problema u društvu, te djelovati osnažujuće.
Kampanja UN-a čiji materijali su korišteni, je posebno kreirana za regiju post-socijalističkih zemalja ali se prilagodila svakoj zemlji posebno, s obzirom na njene specifičnosti. Temeljne poruke sadržane na posterima i TV spotovima zajedničkima za cijelu regiju, praćene su aktivnostima koje sadrže specifične poruke, objašnjenja i informacije o ostalim aspektima problema trgovanja ženama. Kampanja u cjelini želi dati kontekst šire pozicije žena u društvu – upozoriti na ranjivu poziciju u obitelji, na tržištu rada, radnom mjestu, migracijskim procestima, kao preduvjet trgovanju ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja. Kampanjom se također obraća pažnju javnosti na aspekt potražnje za seksualnim uslugama žena i djevojčica koje su žrtve trgovanja. 
 
Ciljevi kampanje
  • učiniti problem trgovine ženama i djevojkama vidljivim, te pružiti informacije žrtvama i potencijalnim žrtvama (generalna i specijalna prevencija)
  • senzibilizirati državne institucije i javnost u vezi s problemom trgovanja ženama i njegovim uzrocima
  • uspostaviti blisku suradnju nevladinih organizacija koje su angažirane na suzbijanju trgovanja ženama sa relevantnim državnim institucijama 
  • utjecati na poboljšanje mehanizama identifikacije žrtava
  • utjecati na razumijevanje problema te zakonske mehanizme njegovog rješavanja
  • promovirati slobodu kretanja žena (sigurne migracije) i načine prevazilaženja viktimizacije žena u migracijskim procesima
  • ukazati na dublje korijene trgovanja ženama (potražnja seksualnih usluga, jeftinog migrantskog rada), te na osnažujuće načine suočavanja s njima
  • osvještavanje nadležnih institucija i društva uopće o potrebi nekažnjavanja žena u prostituciji, te kažnjavanju korisnika seksualnih usluga