Konferencija je organizirana u okviru projekta Jačanje mreža za sprečavanje trgovanja ljudima na zapadnom Balkanu koji provode CARE International i partneri (Mreža RING iz BiH, Mreža PETRA iz Hrvatske i Svet žena iz Srbije)
short url linkFASHION NEWS
 
Na konferenciji su sudjelovali predstavnici/ce mreža nevladinih organizacija te predstavnici institucija iz tri države a teme su bile: 
 
I – Pravni aspekti trgovanja ljudima
 • Međunarodni pravni okvir trgovanja ljudima – novi momenti
 • Trenutna pravna situacija u BiH, Hrvatskoj i Srbiji
 • Prezentacija regionalne AT kampanje 2010.
 
II – Unaprijeđenje položaja žrtava
 • Iskustva integracije žrtava – po zemljama (u BiH, Hrvatskoj i Srbiji)
 • Radne grupe i zakljucci i preporuke radnih grupa
 
III – Iskustva NVO u AT radu
 • Prezentacija tri AT mreže (BiH, Hrvatska, Srbija)
 • Siromaštvo kao važan uzrok trgovanja ljudima
 • Model za umrežavanje
 • Radne grupe i zaključci i preporuke radnih grupa
 
IV – Napredak u oblasti sprječavanja trgovanja ljudima
 • Osvrt na konferenciju – zaključci i preporuke
 • Trenutna situacija na Balkanu (primeri BiH, Hrvatska, Srbija – poboljšanja i/ili zastoj)
 • Zaokruživanje rezultata radnih grupa i zaključci i preporuke konferencije
 
Zaključci i preporuke VI Regionalne konferencije o sprječavanju trgovine ljudima
 
Plenum konferencije činilo je 88 predstavnica i predstavnika institucija javne vlasti, pravosuđa, mreža organizacija (RING Bosna i Hercegovina, PETRA Hrvatska i Svet žena Srbija), koje se bave sprečavanjem trgovanja ljudima, reintegracijom žrtava, direktnim pružanjem pomoći žrtvama, ali i drugih nevladinih organizacija i relevantnih zainteresiranih strana.
 
Plenum je tijekom diskusija konstatirao da je postignut napredak u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji, Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, odnosno u državama u kojima sudionici/e plenuma djeluju. Osim konstatiranja napretka u odnosu na proteklo višegodišnje razdoblje, plenum prepoznaje i puno prilika za unapređenje postojećeg stanja na mnogim razinama, u svakoj od država, a i na razini regije. Detalji preporuka dostupni su u arhivi Mreže PETRA.