Četvrta Regionalna konferencija o suzbijanju trgovanja ljudima
"Pravni i socijalni položaj domaćih žrtava trgovine ljudima"
bridge medianike dunk low white gray blue color chart Light Smoke Grey
 
Hotel Hollywood, IIidža, Bosna i Hercegovina
 
CARE International, u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama, među kojima i Mreža PETRA, je organiziraoao Četvrtu regionalnu konferenciju o suzbijanju trgovanja ljudima. Učesnici konferencije su bili predstavnici/ce institucija izvršne i sudske vlasti i nevladinih organizacija, koje se bave suzbijanjem trgovanja ljudima iz četiri zemlje regije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. 
 
Cilj Četvrte regionalne konferencije o suzbijanju trgovine ljudima je bio da se sagledaju postojeći pravni okviri i efikasnost referalnih mehanizama za identifikaciju, asistenciju, zaštitu i reintegraciju domaćih žrtava trgovine ljudima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
 
Konferencija je okupila preko stotinu učesnika/ca iz cijele regije.