Konferencija je održana u Strasbourgu, 16.lipnja 2015.

Koordinatorica se u diskusiji  na panelu „Responding to transitions and new challenges in combating human trafficking”, osvrnula se na odredbu Konvencije o pravnoj podršci žrtvama, te predstavila projekt Ostvarimo prava! - Rana pravna intervencija za žrtve trgovanja ljudima koji Centar za žene žrtve rata kao koordinirajuća organizacija Mreže PETRA provodi u suradnji sa nositeljicom projekta, organizacijom Irish Immigrant Council i financiran je sredstvima Evropske komisije.

best Running shoesJordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%

Regionalni sastanak Mreže bosanskohercegovačkih nevladinih organizacija protiv trgovine ljudima RING, koji je održan u Bijeljini (Etno selo “Stanišići”), 3. i 4. srpnja ove godine. 
Asics shoesNike SF-AF1